Persondatapolitik for Jysk Transport Rådgivning


Introduktion

For at kunne levere denne service som Jysk Transport rådgivning yder, hvilket er at finde og booke de billigste og bedste transportmuligheder for diverse firmaer, har man ikke brug for vigtige personoplysninger. 

Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. 

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:

 

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

Gitte Nielsen, Mail.  gn@jysktr.dk,  Tlfnr. 27284334

Jette Grimstrup, Mail.  jg@jysktr.dk,  Tlfnr. 81106831

 

Dataansvarlig

Jysk Transport rådgivning, 9900 Frederikshavn, cvr. 34471886


Vores behandling af jeres oplysninger

Vi behandler oplysninger, som de diverse firmaer/samarbejdspartner har udleveret til os. Det består af bookinger hvor der står referencenummer og læsoplysninger. Dette består ikke af fortrolige oplysninger. 

Disse oplysninger behandler vi for at kunne leve op til vores kontraktlige forpligtelser overfor jer i forbindelse med at kunne booke og forhandle de bedste priser.

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefon, e-mail
 • Referencenummer
 • Læsoplysninger

 

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Vi stræber efter at slette oplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven. 

 

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine oplysninger har du adskillige rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet ( https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

 

Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver kun relevante oplysninger til virksomheder for at indhente tilbud eller booke vores bookinger.

 • Med dit samtykke

Vi videregiver oplysninger til virksomheder uden for Jysk Transport Rådgivning, hvis vi har dit samtykke. 

 • Til ekstern databehandling

Vi videregiver oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed.

 • Af juridiske årsager

Vi videregiver oplysninger til virksomheder eller organisationer uden for Jysk Transport Rådgivning, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

     – Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
     – Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
     – Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
     – Holde Jysk Transport Rådgivning fri fra skade, vores kunder eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i.     henhold til lovgivningen    

 

Informationssikkerhed

Vi arbejder for at beskytte Jysk Transport Rådgivning og vores kunder mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af oplysninger, som vi lagrer.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt hos Jysk Transport Rådgivning:

Antivirus på alle it-systemer, der behandler oplysninger.Backup af alle it-systemer, der behandler oplysninger.Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.Adgangsbegrænsning til oplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer der behandler oplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for databehandlingen i Jysk Transport Rådgivning.

 

Ændringer

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke jeres rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden jeres udtrykkelige samtykke.